Galapagos Islands 2013 - ZarrellaDesigns

"Fishing" (Isabella, Galapagos)